(mp) – gymnasieskolans ”flipp-flopp”!

Det har hänt mer än en gång att miljöpartiet överraskat positivt och ingivit hopp om hur vi i flera avseenden skall kunna förbättra gymnasieskolan. Det har skett både på riksplanet och lokalt här i Karlstads- Hammarö. Vid flera tillfällen har man gått ut i tidningar och media och deklarerat sin hållning i viktiga och avgörande frågor. Hållningarna som presenterats har glädjande nog väldigt många gånger legat oss borgerliga och kristdemokrater väldigt nära.

Ta till exempel frågan om friskolor. Kristdemokraterna är en stark förespråkare av friskoleetableringar. Friskolor öppnar upp för en ökad valfrihet åt eleven och den bidrar till en mångfald inom utbildningsväsendet som gör det lättare för eleven att hitta en utbildning som passar just den enskildes förutsättningar och behov. De friskoleetableringar som vi sett på senare tid har bidragit med mycket positivt till gymnasieskolan.

Även miljöpartiet har sedan en längre tid också förespråkat friskolor och så sent som den nionde februari i år valde miljöpartiet på riksplanet att helt och hållet bryta med socialdemokraternas friskolefientliga politik. Istället presenterade man en rad förslag som tillsammans syftar till att förbättra friskolors rättssäkerhet och att stärka elevens rätt till en bra utbildning. Man skriver bland annat att ”Många friskolor är hårt trängda av friskolefientliga kommuner och bristande regelverk.”

När man läser detta kan vi som kristdemokrater naturligtvis glädjas åt de båda språkrörens goda intentioner och vi välkomnar deras förslag. Det som dock oroar oss är hur illa den politik miljöpartiet säger sig förespråka i själva verket stämmer överens med den de valt att driva i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd.

Miljöpartiet i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd valde att i höstas säga nej till flera olika friskolor som ansökte om att få etablera sig här i Karlstad. På så vis har miljöpartiet i allra högsta grad varit en bidragande orsak till att Karlstad och Hammarö förblivit två friskolefientliga kommuner, trots att man själva säger sig vilja motverka såna kommuner. Inkonsekvensen från de grönas sida är total.

Ett annat exempel på denna miljöpartistiska inkonsekvens är hur man hanterat frågan om Älvkullegymnsiets framtid. Den 8 februari publicerades en debattartikel av Åke Pettersson och Ulla Brodow. I artikeln argumenterar man för att Älvkullegymnasiet bör bli kvar på Sundsta och att Sundsta- Älvkullegymnasiet i framtiden kan utvecklas till att bli ett attraktivt och modernt campus. När gymnasienämnden sammanträdde senare samma dag så valde miljöpartisterna i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd att avstå från att driva den linje man samma morgon i sin debattartikel sagt sig förespråka. Istället valde man att skicka vidare frågan till kommunstyrelsen utan att själv ha en egen uppfattning i frågan.

Miljöpartiet har blivit Karlstads- Hammarös gymnasieskolas egen ”flipp-flopp”. Ena stunden förespråkar man en viss linje för att i nästa stund agera helt i enlighet med en annan eller i vissa fall inte alls. Miljöpartiet är ett osäkert kort inom gymnasieskolan. Frågan är om partiet hinner lämna besked till väljarna om hur man lokalt kommer att ställa sig till framtida friskoletableringar samt om partiet kommer att fortsätta med sin oberäkneliga inkonsekvens även efter 2006 års allmänna val?

Christian Carlsson (kd),
Ers. Karlstads- Hammarö gymnasienämnd

Charlie Weimers (kd)
Ers. Karlstads- Hamamarö gymnasienämnd