För få poliser patrullerar gator och torg

På alldeles för många platser i vårt land tar det en evighet för polisen att nå en brottsplats. Oavsett vart i Sverige du befinner dig så tycker vi i kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) att du ska kunna lita på att polisen finns där för dig, nära tillhands. Du skall kunna känna en grundläggande trygghet i din vardag. Tyvärr gör alldeles för få människor det i dagens Sverige. Här går unga tjejer runt och är rädda för att våldtas, här oroar sig äldre för att bli rånade mitt på ljusa dagen och här riskerar unga män att misshandlas till döds på väg hem från krogen.

Fler poliser löser inte allt, men faktum kvarstår att det råder polisbrist i Sverige och att det är socialdemokraterna som bär ansvaret för detta. Socialdemokraterna såg till att polisutbildningen stängdes ner under delar av 90- talet och på bara tio år, mellan 19994 och 2004, såg man även till att lägga ner över 100 av landets polisstationer.

Konsekvenserna av den oansvarigt förda politiken ser vi idag. Alltför få brott klaras upp och alltför få poliser patrullerar på gator och torg. Självklart har detta bidragit till den ökade otryggheten. Vi unga kristdemokrater har fått nog och vi är beredda att ändra på det här! Värmland behöver fler poliser. Med Kristdemokraternas senaste förslag skulle Värmland få 90st fler poliser innan år 2010! Vi kräver fler poliser nu!

Många unga arbetslösa

I dagens Sverige går över 16 procent av landets ungdomar i åldern 18- 24 år utan arbete. Det handlar om nästan 70 000 unga människor! Göran Persson och hans socialdemokratiska regering bär det yttersta ansvaret för detta. Det är socialdemokraterna som är ansvariga för att det inte skapas förutsättningar för nya jobb i det här landet, jobb som skulle kunna bryta det utanförskap många ungdomar känner på grund av arbetslöshet.

I Danmark där man har betydligt mer flexibla arbetsrättsliga regler är ungdomsarbetslösheten inte ens hälften så hög som i Sverige. I samma grannland har man även infört skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det är ett förslag som de borgerliga partierna i Sverige föreslagit men som socialdemokraterna enkelt avfärdat som ett ”pigavdrag”. Till saken hör att detta så kallade ”pigavdrag” skulle kunna skapa tusentals nya jobb på den svenska arbetsmarknaden! Samtidigt som socialdemokraterna tackar nej till dessa nya arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn så står man självt svarslösa i kampen mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten. Den socialdemokratiska regeringen har misslyckats totalt. Trots att tillväxten är hög, räntorna låga och bostadsbyggandet ökar lyckas man inte skapa några nya jobb.

Vi i Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) vill se förenklingar av de arbetsrättsliga reglerna, vi vill se lagstiftning som uppmuntrar företagare att våga anställa och ett skattesystem som uppmuntrar till arbete och entreprenörskap. Vi välkomnar förslaget om avdrag för hushållsnära tjänster och även det om så kallade nystartsjobb. Dessa förslag skulle förbättra villkoren enormt mycket för oss unga, inte minst när det gäller att få in en första fot på arbetsmarknaden. Sveriges unga behöver en ny regering! Vi behöver en kristdemokratisk regering efter valet 2006!

(mp) – gymnasieskolans ”flipp-flopp”!

Det har hänt mer än en gång att miljöpartiet överraskat positivt och ingivit hopp om hur vi i flera avseenden skall kunna förbättra gymnasieskolan. Det har skett både på riksplanet och lokalt här i Karlstads- Hammarö. Vid flera tillfällen har man gått ut i tidningar och media och deklarerat sin hållning i viktiga och avgörande frågor. Hållningarna som presenterats har glädjande nog väldigt många gånger legat oss borgerliga och kristdemokrater väldigt nära.

Ta till exempel frågan om friskolor. Kristdemokraterna är en stark förespråkare av friskoleetableringar. Friskolor öppnar upp för en ökad valfrihet åt eleven och den bidrar till en mångfald inom utbildningsväsendet som gör det lättare för eleven att hitta en utbildning som passar just den enskildes förutsättningar och behov. De friskoleetableringar som vi sett på senare tid har bidragit med mycket positivt till gymnasieskolan.

Även miljöpartiet har sedan en längre tid också förespråkat friskolor och så sent som den nionde februari i år valde miljöpartiet på riksplanet att helt och hållet bryta med socialdemokraternas friskolefientliga politik. Istället presenterade man en rad förslag som tillsammans syftar till att förbättra friskolors rättssäkerhet och att stärka elevens rätt till en bra utbildning. Man skriver bland annat att ”Många friskolor är hårt trängda av friskolefientliga kommuner och bristande regelverk.”

När man läser detta kan vi som kristdemokrater naturligtvis glädjas åt de båda språkrörens goda intentioner och vi välkomnar deras förslag. Det som dock oroar oss är hur illa den politik miljöpartiet säger sig förespråka i själva verket stämmer överens med den de valt att driva i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd.

Miljöpartiet i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd valde att i höstas säga nej till flera olika friskolor som ansökte om att få etablera sig här i Karlstad. På så vis har miljöpartiet i allra högsta grad varit en bidragande orsak till att Karlstad och Hammarö förblivit två friskolefientliga kommuner, trots att man själva säger sig vilja motverka såna kommuner. Inkonsekvensen från de grönas sida är total.

Ett annat exempel på denna miljöpartistiska inkonsekvens är hur man hanterat frågan om Älvkullegymnsiets framtid. Den 8 februari publicerades en debattartikel av Åke Pettersson och Ulla Brodow. I artikeln argumenterar man för att Älvkullegymnasiet bör bli kvar på Sundsta och att Sundsta- Älvkullegymnasiet i framtiden kan utvecklas till att bli ett attraktivt och modernt campus. När gymnasienämnden sammanträdde senare samma dag så valde miljöpartisterna i Karlstads-Hammarö gymnasienämnd att avstå från att driva den linje man samma morgon i sin debattartikel sagt sig förespråka. Istället valde man att skicka vidare frågan till kommunstyrelsen utan att själv ha en egen uppfattning i frågan.

Miljöpartiet har blivit Karlstads- Hammarös gymnasieskolas egen ”flipp-flopp”. Ena stunden förespråkar man en viss linje för att i nästa stund agera helt i enlighet med en annan eller i vissa fall inte alls. Miljöpartiet är ett osäkert kort inom gymnasieskolan. Frågan är om partiet hinner lämna besked till väljarna om hur man lokalt kommer att ställa sig till framtida friskoletableringar samt om partiet kommer att fortsätta med sin oberäkneliga inkonsekvens även efter 2006 års allmänna val?

Christian Carlsson (kd),
Ers. Karlstads- Hammarö gymnasienämnd

Charlie Weimers (kd)
Ers. Karlstads- Hamamarö gymnasienämnd

Alla ska med – bort från hus och hem?

I dagens Sverige lever vi med skatter som tvingar människor bort från hus och hem. En av dessa skatter är fastighetsskatten. Det är en skatt som varken tar hänsyn till ekonomisk bärkraft eller hur mycket pengar vi tjänar. Det är en omoralisk skatt som slår blint mot alla och som drabbar de lågavlönade medborgarna mest.

Om man bor i ett område där huspriserna stiger så får man betala mer i fastighetsskatt, trots att inte huset genererar några pengar att betala skatten med. Istället för skatt efter bärkraft så är det taxeringsvärdet på huset, dvs 75 % av marknadsvärdet, som utgör grunden för beskattning. När marknadsvärdet stiger ökar fastighetsskatten. Det här förståss något som många husägare drabbas hårt av.

Speciellt drabbade av fastighetsskattens orimliga effekter blir ofta äldre människor och pensionärer. Socialdemokraternas hårdföra skattepolitik tvingar många äldre att flytta, man mäktar helt enkelt inte med det höga skattetrycket längre. På ålderns höst tvingas man förtvivlat konstatera att plånboken inte räcker till för att man ska kunna bo kvar! Det här är skamligt och högst ovärdigt det svenska samhället!

”Alla ska med, så enkelt är det”, det är en slogan som socialdemokraterna kör med inför valet. Vart vi ska, det är det ingen som vet, men det verkar i alla fall som regeringen vill att ”alla ska med” – bort från hus och hem.

Vi kristdemokrater har fått nog! Vi tänker avskaffa den statliga fastighetsskatten helt och hållet om vi får förtroendet efter 2006 års val. Vårt förslag kan finansieras dels genom att man inför en mindre kommunal avgift på max 2800 kr per år och dels genom att vi föreslår en höjning av reavinstskatten från 20 – 30 %.

Hur snabbt Allians för Sverige avskaffar fastighetsskatten efter en borgerlig valseger 2006 beror på hur svenska folket väljer att fördela sina röster inom alliansen. En röst på kristdemokraterna inom ramen för Allians för Sverige – är en röst för slopad fastighetsskatt från och med dag ett!
I den här frågan utgör kristdemokraterna ett unikt alternativ i svensk politik. Rösta kristdemokratiskt i valet den 17 september!