SSU måste lära sig skilja på politik och religion

Svar på Kalle Larssons debattartikel i VF 2006-01-24

Vi i kristdemokratiska ungdomsförbundet tar som jag i min tidigare debattartikel klargjort, varken ställning för eller emot det omtalade prästuppropet, även om det säkerligen kan vara en intressant diskussion. Anledningen till detta är att vi betraktar prästuppropet som en kyrklig angelägenhet, som Svenska Kyrkan själv och dess nomineringsgrupper bör hantera och som vi politiskt aktiva i partier och ungdomsförbund av den anledningen inte bör lägga oss i. Detta är dessutom vårt enda motiv till att som politiskt ungdomsförbund förhålla oss neutrala i frågan om prästuppropet.
Vi försöker inte på något sätt tysta debatten om vad som är rätt och fel inom Svenska kyrkan. Däremot föreslår vi att Kalle Larsson nästa gång diskuterar detta i egenskap av kyrkligt förtroendevald för sin nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan och inte som politiskt aktiv i SSU. Det är dags att även SSU lär sig att skilja på religion och politik och vi i KDU står fast vid vår hållning att SSU bör lämna Svenska kyrkan i fred.
Kalle Larsson och SSU kan ägna sig åt smutskastning om de vill – sånt betackar vi oss för.