SSU ska lämna Svenska kyrkan i fred

I dagarna kunde vi höra hur Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) uppmuntrade till bojkott av Svenska kyrkan om inte de 867 präster som undertecknade det sk ”prästuppropet” väljer att abdikera.

SSU skriver i sitt öppna brev att: ”Vi finner det oacceptabelt att präster inom en demokratisk organisation som kyrkan säger nej till välsignelse av homosexuella.” Därför måste också samtliga dessa 867 präster avgå menar man. Det är mycket anmärkningsvärt att socialdemokraterna på allvar tror sig kunna skapa en mer demokratisk organisation genom att tillämpa uteslutning av oliktänkande.

För vår del tar vi unga kristdemokrater som politiskt ungdomsförbund varken ställning för eller emot detta omtalade ”Prästupprop”. Prästuppropet är en kyrklig angelägenhet, som kyrkan själv bör hantera och som vi politiker därmed gör bäst i att inte lägga oss i.

Det är möjligt att prästernas agerande är oförenligt med kyrkans regler och bestämmelser men som ung kristdemokrat vill jag med bestämdhet framhålla att det är Svenska kyrkan själv och ingen annan som kan eller skall avgöra om så är fallet och sedan agera därefter. Att det skulle vara SSU:s eller någon annan politisk organisations uppgift att avgöra vilka präster som är okej eller inte i ett fristående trossamfund känns vid närmare eftertanke ärligt talat ganska befängt.

Svenska kyrkan är sedan många år skild från staten och jag beklagar att SSU:arna ännu inte insett detta. I sina uttalanden så talar SSU fortfarande om Svenska kyrkan som ”vår” svenska kyrka och man talar även om vilka bibeltolkningar som ”man borde utgå från” inom densamma.
Det är dags att vakna sossar! Svenska kyrkan tillhör inte er. Den tillhör inte några politiker överhuvudtaget. Den tillhör ingen annan än dess egna medlemmar. Låt därför också kyrkan förbli sin egen i fortsättningen och låt även kyrkan få ta beslut om sina egna interna angelägenheter. De har vare sig vi i KDU eller ni i SSU med att göra.

Att SSU dessutom uppmanar människor att söka sig bort från Svenska kyrkan, att ”bojkotta” den, tycker vi är synd. Vi vet att Svenska kyrkan fortfarande kan spela en viktig roll för många människor i vårt land. Kyrkan utgör en fast punkt i tillvaron dit många vänder sig, kanske för att känna trygghet, finna ro eller söka tröst i olika skeden av livet. Vi i KDU tycker det är en självklarhet att de personer som gärna söker sig till Svenska kyrkan ska få fortsätta göra det utan att vi politiker för den sakens skull försöker lägga hinder i vägen eller uppmanar människor att sluta upp med detta.

Vi har på senare tid fått uppleva alldeles för mycket politisk klåfingrighet i allmänhet och alldeles för mycket socialdemokratisk klåfingrighet i synnerhet. SSU ska lämna Svenska Kyrkan i fred!