Civilkurage eller likgiltighet?

Civilkurage är något som det uppenbarligen råder stor brist på i vårt land. Dessvärre tycks vi medborgare allt mer ersätta detta med en slags kollektiv likgiltighet inför situationer där nöden faktiskt kräver att vi ställer upp för människor som befinner sig i nöd. Det finns flera fruktansvärda och skrämmande exempel från senare tid som vittnar om denna hemska likgiltighet.

Hur kan det t ex betraktas som annat än likgiltighet när en man misshandlas till döds mitt på Kungsgatan i centrala Stockholm inför hela 30 vittnen utan att någon enda väljer att ingripa? Hur kan det betraktas som annat än likgiltighet när lika många vittnen och utan att ingripa ser på hur en 17- årig flicka våldtas i en grotta på ett äventyrsbad i Stockholm?

Varje människa har i grunden ansvar för sig själv och för sitt eget liv, men var och en har också ett ofrånkomligt och moraliskt ansvar för människorna i sin närhet. Alltför ofta tycks det moraliska ansvaret glömmas bort i dagens socialdemokratiska Sverige.

Som ett led i vår strävan efter mer moral och civilkurage i samhället vill vi att man ägnar mer tid åt värdegrundsarbete i skolan och även en rad familjepolitiska åtgärder som kan ge föräldrar större möjlighet till mer tid för barnen. Detta innebär som bekant även mer tid till överföring av normer och värderingar och mer tid till att lära barnen vad som är rätt och fel.

Vi kristdemokrater är medvetna om att man inte genom lagstiftning kan ”tvinga” fram civilkurage eller moral i ett samhälle. Ändå väljer vi att lägga ett förslag om att införa en så kallad ”civilkuragelag”, dvs en lagstadgad skyldighet att efter förmåga ingripa eller förhindra brott samt att hjälpa människor som på annat sätt befinner sig i nöd. Det handlar inte om att själv behöva utsätta sig för livshotande fara. Man kan välja att handgripligen agera men man kan även välja att slå larm eller kalla på polis beroende på den egna förmågan och vad situationen kräver. Liknande lagstiftning finns redan i Frankrike Belgien och Schweiz samt i våra grannländer Norge och Finland. Vi i Sverige saknar däremot dessa skyldigheter på området. Faktum är att en utredning föreslagit just utvidgat ansvar att avslöja eller hindra brott men trots detta har regeringen valt att inte genomföra någon sådan utvidgning i svensk rätt.

Därför har vi inte enbart att ta ställning till frågan om civilkurage eller fortsatt likgiltighet i den egna vardagen. Genom att rösta på Kristdemokraterna har du som väljare möjlighet att slå ett extra slag för ett samhälle som tydligt uppmanar medborgarna till civilkurage. Har du också tröttnat på likgiltigheten? Ge ditt förtroende till Kristdemokraterna i nästa års val!