SSU ska lämna Svenska kyrkan i fred

I dagarna kunde vi höra hur Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) uppmuntrade till bojkott av Svenska kyrkan om inte de 867 präster som undertecknade det sk ”prästuppropet” väljer att abdikera.

SSU skriver i sitt öppna brev att: ”Vi finner det oacceptabelt att präster inom en demokratisk organisation som kyrkan säger nej till välsignelse av homosexuella.” Därför måste också samtliga dessa 867 präster avgå menar man. Det är mycket anmärkningsvärt att socialdemokraterna på allvar tror sig kunna skapa en mer demokratisk organisation genom att tillämpa uteslutning av oliktänkande.

För vår del tar vi unga kristdemokrater som politiskt ungdomsförbund varken ställning för eller emot detta omtalade ”Prästupprop”. Prästuppropet är en kyrklig angelägenhet, som kyrkan själv bör hantera och som vi politiker därmed gör bäst i att inte lägga oss i.

Det är möjligt att prästernas agerande är oförenligt med kyrkans regler och bestämmelser men som ung kristdemokrat vill jag med bestämdhet framhålla att det är Svenska kyrkan själv och ingen annan som kan eller skall avgöra om så är fallet och sedan agera därefter. Att det skulle vara SSU:s eller någon annan politisk organisations uppgift att avgöra vilka präster som är okej eller inte i ett fristående trossamfund känns vid närmare eftertanke ärligt talat ganska befängt.

Svenska kyrkan är sedan många år skild från staten och jag beklagar att SSU:arna ännu inte insett detta. I sina uttalanden så talar SSU fortfarande om Svenska kyrkan som ”vår” svenska kyrka och man talar även om vilka bibeltolkningar som ”man borde utgå från” inom densamma.
Det är dags att vakna sossar! Svenska kyrkan tillhör inte er. Den tillhör inte några politiker överhuvudtaget. Den tillhör ingen annan än dess egna medlemmar. Låt därför också kyrkan förbli sin egen i fortsättningen och låt även kyrkan få ta beslut om sina egna interna angelägenheter. De har vare sig vi i KDU eller ni i SSU med att göra.

Att SSU dessutom uppmanar människor att söka sig bort från Svenska kyrkan, att ”bojkotta” den, tycker vi är synd. Vi vet att Svenska kyrkan fortfarande kan spela en viktig roll för många människor i vårt land. Kyrkan utgör en fast punkt i tillvaron dit många vänder sig, kanske för att känna trygghet, finna ro eller söka tröst i olika skeden av livet. Vi i KDU tycker det är en självklarhet att de personer som gärna söker sig till Svenska kyrkan ska få fortsätta göra det utan att vi politiker för den sakens skull försöker lägga hinder i vägen eller uppmanar människor att sluta upp med detta.

Vi har på senare tid fått uppleva alldeles för mycket politisk klåfingrighet i allmänhet och alldeles för mycket socialdemokratisk klåfingrighet i synnerhet. SSU ska lämna Svenska Kyrkan i fred!

Civilkurage eller likgiltighet?

Civilkurage är något som det uppenbarligen råder stor brist på i vårt land. Dessvärre tycks vi medborgare allt mer ersätta detta med en slags kollektiv likgiltighet inför situationer där nöden faktiskt kräver att vi ställer upp för människor som befinner sig i nöd. Det finns flera fruktansvärda och skrämmande exempel från senare tid som vittnar om denna hemska likgiltighet.

Hur kan det t ex betraktas som annat än likgiltighet när en man misshandlas till döds mitt på Kungsgatan i centrala Stockholm inför hela 30 vittnen utan att någon enda väljer att ingripa? Hur kan det betraktas som annat än likgiltighet när lika många vittnen och utan att ingripa ser på hur en 17- årig flicka våldtas i en grotta på ett äventyrsbad i Stockholm?

Varje människa har i grunden ansvar för sig själv och för sitt eget liv, men var och en har också ett ofrånkomligt och moraliskt ansvar för människorna i sin närhet. Alltför ofta tycks det moraliska ansvaret glömmas bort i dagens socialdemokratiska Sverige.

Som ett led i vår strävan efter mer moral och civilkurage i samhället vill vi att man ägnar mer tid åt värdegrundsarbete i skolan och även en rad familjepolitiska åtgärder som kan ge föräldrar större möjlighet till mer tid för barnen. Detta innebär som bekant även mer tid till överföring av normer och värderingar och mer tid till att lära barnen vad som är rätt och fel.

Vi kristdemokrater är medvetna om att man inte genom lagstiftning kan ”tvinga” fram civilkurage eller moral i ett samhälle. Ändå väljer vi att lägga ett förslag om att införa en så kallad ”civilkuragelag”, dvs en lagstadgad skyldighet att efter förmåga ingripa eller förhindra brott samt att hjälpa människor som på annat sätt befinner sig i nöd. Det handlar inte om att själv behöva utsätta sig för livshotande fara. Man kan välja att handgripligen agera men man kan även välja att slå larm eller kalla på polis beroende på den egna förmågan och vad situationen kräver. Liknande lagstiftning finns redan i Frankrike Belgien och Schweiz samt i våra grannländer Norge och Finland. Vi i Sverige saknar däremot dessa skyldigheter på området. Faktum är att en utredning föreslagit just utvidgat ansvar att avslöja eller hindra brott men trots detta har regeringen valt att inte genomföra någon sådan utvidgning i svensk rätt.

Därför har vi inte enbart att ta ställning till frågan om civilkurage eller fortsatt likgiltighet i den egna vardagen. Genom att rösta på Kristdemokraterna har du som väljare möjlighet att slå ett extra slag för ett samhälle som tydligt uppmanar medborgarna till civilkurage. Har du också tröttnat på likgiltigheten? Ge ditt förtroende till Kristdemokraterna i nästa års val!