Inga men – Värmland behöver fler poliser!

Socialdemokraternas och vänsterpartiets representanter i Polisstyrelsen i Värmland menar att man gärna tar emot fler poliser men att de inte tror att fler poliser är den viktigaste insatsen för att göra Värmland tryggare. Istället efterfrågar de att medborgarna skall ta ett större ansvar för tryggheten i länet. Min fråga i såna fall blir varför styrande s- politikerna inte underlättar för medborgarna att ta ett sådant ansvar?

För mig är det självklart att trygga familjer i regel föder trygga individer och goda samhällsmedborgare. Det ansvar som vi kristdemokrater efterfrågar handlar därför om att föräldrar ska förmedla tydliga värderingar om vad som är rätt och fel till våra barn och ungdomar. Det handlar om att lära barn att bemöta sina medmänniskor med värdighet och respekt, lära dem respektera annans egendom, skilja på ”mitt och ditt” och att följa de gemensamt fattade lagar och regler vi har att leva efter i detta demokratiska samhälle.

Vi vill göra det möjligt för föräldrar att ägna mer tid åt sina barn, bl a genom att erbjuda kommunala vårdnadsbidrag, höja både golv och tak i föräldraförsäkringen samt genom att införa s.k. barndagar. Att avfärda alla dessa förslag utan att kunna presentera andra gångbara lösningar och samtidigt kräva att vi medborgare skall ta ett större ansvar för att motverka otryggheten i samhället är i mina ögon inget annat än skamligt!

Ett annat led i bekämpandet av otryggheten i Värmland säger sossar och vänstern är att stödja olika ”trygghetsskapande projekt”. Som exempel nämner de Klassmorfarprojektet som drivs av Brottsförebyggande centrum i Värmland. Man hävdar i en debattartikel att ”Fler sådana projekt är på sikt minst lika bra som fler poliser”.

Ansvarstagande samhällsmedborgare, föräldrar och klassmorfäder är värda all heder och förtjänar allt stöd de kan få men polisen fyller ändå en helt annan uppgift än vad det civila samhället gör. När man talar om behovet av fler poliser kan man därför inte som (s) och (v) gör, gömma sig bakom klassmorfäder eller ansvarstagande medborgare och genom att påpeka deras ansvar ifrågasätta antalet poliser vi är i behov av. Vi behöver fler poliser som besöker skolor och pratar med ungdomar, vi behöver fler poliser som utreder brott, vi behöver fler poliser som patrullerar på våra gator och torg. Det är på tiden att skapa lite ordning och reda.
Värmland behöver fler poliser!