Pensionera Persson – Vi måste ta vårt ansvar

I dagens socialdemokratiska Sverige går hela 1,5 miljoner människor utan arbete alternativt känner att de skulle vilja arbeta mer. Samtidigt lever var femte svensk på bidrag. Detta är människor i arbetsför ålder som antingen livnär sig på sjukpenning, förtidspension, socialbidrag eller ersättning vid arbetslöshet. Situationen vi befinner oss i är fullständigt ohållbar. Idag lever så många människor på bidrag som inte har rätt till det att de som faktiskt är i behov av hjälp inte längre alltid kan få det. Vem tänker på att den genomsnittlige socialbidragstagaren i Göran Perssons ”solidariska” sosse-land dessutom betalar mer i skatt än vad han eller hon själv får tillbaka i bidrag? Snacka om systemfel! Vi måste börja förvalta bidragspengar på ett mer ansvarsfullt sätt i det här landet. Bidrag skall gå till de verkligt svaga och utsatta i samhället. Det är dags att Pensionera Persson efter valet 2006. Vi måste ta vårt ansvar.