Inga men – Värmland behöver fler poliser!

Socialdemokraternas och vänsterpartiets representanter i Polisstyrelsen i Värmland menar att man gärna tar emot fler poliser men att de inte tror att fler poliser är den viktigaste insatsen för att göra Värmland tryggare. Istället efterfrågar de att medborgarna skall ta ett större ansvar för tryggheten i länet. Min fråga i såna fall blir varför styrande s- politikerna inte underlättar för medborgarna att ta ett sådant ansvar?

För mig är det självklart att trygga familjer i regel föder trygga individer och goda samhällsmedborgare. Det ansvar som vi kristdemokrater efterfrågar handlar därför om att föräldrar ska förmedla tydliga värderingar om vad som är rätt och fel till våra barn och ungdomar. Det handlar om att lära barn att bemöta sina medmänniskor med värdighet och respekt, lära dem respektera annans egendom, skilja på ”mitt och ditt” och att följa de gemensamt fattade lagar och regler vi har att leva efter i detta demokratiska samhälle.

Vi vill göra det möjligt för föräldrar att ägna mer tid åt sina barn, bl a genom att erbjuda kommunala vårdnadsbidrag, höja både golv och tak i föräldraförsäkringen samt genom att införa s.k. barndagar. Att avfärda alla dessa förslag utan att kunna presentera andra gångbara lösningar och samtidigt kräva att vi medborgare skall ta ett större ansvar för att motverka otryggheten i samhället är i mina ögon inget annat än skamligt!

Ett annat led i bekämpandet av otryggheten i Värmland säger sossar och vänstern är att stödja olika ”trygghetsskapande projekt”. Som exempel nämner de Klassmorfarprojektet som drivs av Brottsförebyggande centrum i Värmland. Man hävdar i en debattartikel att ”Fler sådana projekt är på sikt minst lika bra som fler poliser”.

Ansvarstagande samhällsmedborgare, föräldrar och klassmorfäder är värda all heder och förtjänar allt stöd de kan få men polisen fyller ändå en helt annan uppgift än vad det civila samhället gör. När man talar om behovet av fler poliser kan man därför inte som (s) och (v) gör, gömma sig bakom klassmorfäder eller ansvarstagande medborgare och genom att påpeka deras ansvar ifrågasätta antalet poliser vi är i behov av. Vi behöver fler poliser som besöker skolor och pratar med ungdomar, vi behöver fler poliser som utreder brott, vi behöver fler poliser som patrullerar på våra gator och torg. Det är på tiden att skapa lite ordning och reda.
Värmland behöver fler poliser!

Valfrihet åt familjen!

I Värmlands folkblad frågade förskoleminister Lena Hallengren för en tid sen, vem som vill ha borgarnas barnomsorg? Vi är ganska så många som vill det! Kristdemokraternas förslag om att införa kommunalt vårdnadsbidrag går t ex ut på att föräldrar själva ska kunna välja sin egen barnomsorgsform. Oavsett om man vill vara hemma längre tid med barnen, om man vill ha dem på dagis eller kanske låta barnen vara med mormor och morfar så ska det vara möjligt. Ett sånt förslag om valfrihet i barnomsorgen avfärdar man från socialdemokratiskt håll som en ”kvinnofälla”. Är det inte löjeväckande? Jag har i alla fall en tro på att dagens kvinnor själva är förmögna att välja om de vill stanna hemma längre tid med sina barn eller ej. Jag vet inte vilken kvinnosyn som råder inom (s), men de kvinnor jag känner är i inte kvinnor som låter sig hunsas, inte heller av klåfingriga s-politiker som försöker bestämma deras barnomsorg. För vilka är vårdnadsbidraget en kvinnofälla? För de kvinnor som själva skulle vilja spendera mer tid ihop med sina barn eller som vill kunna välja barnomsorgsform för sina barn? Nej, familjer klarar faktiskt bäst själva att ta beslut om den egna barnomsorgen och det måste socialdemokratin inse! Om Lena Hallengren även fortsättningsvis vill styra och ställa hur barnfamiljers vardag så tror jag valet för dessa familjer kommer bli enkelt i september 2006!

Pensionera Persson – Vi måste ta vårt ansvar

I dagens socialdemokratiska Sverige går hela 1,5 miljoner människor utan arbete alternativt känner att de skulle vilja arbeta mer. Samtidigt lever var femte svensk på bidrag. Detta är människor i arbetsför ålder som antingen livnär sig på sjukpenning, förtidspension, socialbidrag eller ersättning vid arbetslöshet. Situationen vi befinner oss i är fullständigt ohållbar. Idag lever så många människor på bidrag som inte har rätt till det att de som faktiskt är i behov av hjälp inte längre alltid kan få det. Vem tänker på att den genomsnittlige socialbidragstagaren i Göran Perssons ”solidariska” sosse-land dessutom betalar mer i skatt än vad han eller hon själv får tillbaka i bidrag? Snacka om systemfel! Vi måste börja förvalta bidragspengar på ett mer ansvarsfullt sätt i det här landet. Bidrag skall gå till de verkligt svaga och utsatta i samhället. Det är dags att Pensionera Persson efter valet 2006. Vi måste ta vårt ansvar.